web-local-panoramica-arastudi

SIGUEM ACTIUS, ESCOLTEM ALS NENS

Arastudi és un espai de suport a l’estudi amb un enfoc integral, per a nens i pares. Fem reforç dels continguts escolars, de totes les matèries, des de Primària fins a Batxillerat. Disposem d’espai adient per a fer els deures i estudiar. Ensenyem tècniques d’estudi i fem seguiment del procés d’aprenentatge: agenda, deures, preparar exàmens i aprendre a gestionar el temps i els treballs amb antel·lació.

Treballem coordinadament amb les escoles i mestres sempre que és necessari.

Així mateix, amb aquells nens i nenes o joves que presenten un baix rendiment escolar i que pensem que poden presentar algúna dificultat específica que estigui interferin en el seu aprenentatge i desenvolupament, podem fer un Estudi d’aptituts i funcions cognitives.

Analitzem les aptituds i funcions cognitives per a determinar-ne els punts forts i els punts dèbils i dissenyar la millor estrategia educativa.