CONDICIONS GENERALS D’ÚS

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

A l’accedir a aquesta pàgina, l’usuari comprèn i accepta els termes i condicions d’ús exposats. Els editors d’aquesta web podran modificar i revisar les Condicions d’Ús en qualsevol moment sense notificació prèvia, pel que l’usuari hauria de visitar periòdicament aquest apartat.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

  • L’usuari del web www.arastudi.cat que faciliti voluntàriament les seves dades per omplir els camps del formulari, autoritza als editores de l’esmentat web a enmagatzemar i fer ús de la informació amb la finalitat de facilitar la promoció dels nostres serveis.
  • L’usuari del web podrà contactar a través d’un correo electrònic a arastudi@arastudi.cat amb els editors del web per tal de modificar o anul·lar la inscripció tal com indica la Llei 34/2002 de 11 de Julio (LSSI). A mé a més els hi informem que les dades obtingudes a partir de qualsevol missatge que ens envii a través del nostres correu electrònic, seran inclosos en un fitxer del qual és responsable el ARASTUDI, amb la finalitat d’atendre a les seves consultes i remetre-li informació relacionada i que pogués ser del seu interès. ARASTUDI es compromet a l’ús exclusiu de les dades recollides mitjantçant el nostre e-mail amb la finalitat abans esmentada. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjantçant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquest e-mail implica la acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a travé la següent adreça electrònica: arastudi@arastudi.cat
  • El ARASTUDI podrà donar per finalitzat el dret d’accés, eliminar el compte i dades personals de l’usuari registrat sense previ avís ni indemnització davant de qualsevol conducta per part d’aquest que no respecti els Termes i Condicions d’Ús.

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

  • ARASTUDI és titular dels drets d’ús del continguts del web. La informació exposada en el web no podrà ser copiada, extreta, publicada, modificada (ni parcialment), digitalitzada, venguda, difosa o reconstituïda sense la autorització escrita del ARASTUDI.
  • L’usuari es compromet a donar un ús personal a la informació tractada sense objectiu comercial.
  • L’ús i navegació del web és sota la responsabilitat de l’usuari. Ni el ARASTUDI, ni cap altra part involucrada en la creació i desenvolupament del web, es responsabilitzan de cap dany directe o indirecte en l’accés al mateix.
  • L’usuari que decideixi enviar dades, fotografies, imatges, agraïments o altre informació de qualsevol tipus al ARASTUDI, atorgarà el dret total de la esmentada informació als editors del web. ARASTUDI és lliure de fer servir les dades, conceptes o tècniques que s’enviin al web.
  • El fet d’obviar les condicions descrites en aquest text per desconeixement o per incomprensió del que en ell s’especifica per tractar-se d’una llengua desconeguda per l’usuari, no l’eximeix de les conseqüències que això pugui suposar.
  • El fet d’utilitzar aquest web, es sobreentén que s’ha llegit i comprès els Termes i Condicions d’Ús i accepta respectar-los.