És adient plantejar-lo en aquells casos d’alumnes que arriben amb dificultats de llarga durada, dificultats d’atenció, amb les matemàtiques o les llengües, amb la comprensió lectora, etc. i que les diferents ajudes donades fins aleshores no han donat fruits . Ens servirà per a poder explicar el perquè de certes dificultats i dissenyar una millor estrategia educativa en base als punts forts de l’alumne.

Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

ALTRES SERVEIS

  • Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

ESPAI CREATIU

  • Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

ESTIMULACIÓ COGNITIVA

  • Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

ANGLÈS A MIDA

  • Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

ESTIU

  • Arastudi reforç escolar orientacio neuropsicologica angles comprensio lectora

REFORÇ ESCOLAR